Avtalsvillkor

Villkor och avtal per den 19 Januari 2016 vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, lägga till eller stryka hela eller delar av dessa utan förvarning

Avtalsvillkor

 • Avtalet är bindande när pris och tillgänglighet har återbekräftats.
 • Där annat ej anges skall full betalning ske vid bokningstillfället.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra alla villkor i detta avtal utan förvarning.
 • Återbetalning vid avbokning medges ej oavsett anledning till avbeställning.
 • Om datum och eller klockslag för bokat event ändras gäller biljetten för det nya datumet/kockslaget. Eventuella merkostnader för ombokning av boende betalas av bokande kund.
 • Inställt evenemang: Om en match/konsert ställs in av promotor , myndighet eller av annan anledning ej kan genomföras så tillhandahålles bokat boende enligt ursprungsplan. Eventuell återbetalning för evenemangsbiljett kan i förekommande fall ske med den summa som är tryckt på biljetten som högsta belopp och ombesörjes av biljettinnehavaren direkt från arena/stadium/arrangör.
 • Om tillträde till evenemanget/ arenan förhindras av myndighetsbeslut utgår ingen ersättning.
 • Klädsel och uppförande : det åligger är resebyrån att informera kunder om gällande ”dresscode” till aktuellt evenemang. Bärande av bortalagets klubbfärger och/eller framhejande av bortalaget kan medföra avvisning från arenan. Vid onykterhet kan avvisning från arena eller nekande av deltagande i aktivitet ske. Ersättning medges i dessa fall ej.
 • I exceptionella fall kan valt paket eller del därav ha sålts slut under pågående bokningsprocess. Kunden erbjuds då ett alternativ till nytt pris för godkännande.
 • Klagomål måste framföras skriftligen inom 15 dagar efter evenemanget för att beaktas.
 • Bonafide reserverar sig för eventuella skriv och tryckfel.
 • Sittplatser vid evenemangen är oftast i par men vi kan ej garantera att sittplatserna är belägna bredvid varandra.
 • Alla priser kan ändras utan förvarning.
 • Bonafide har rätt att ta ut tillägg för eventuella kursförändringar eller andra okontrollerbara förändringar av priser såsom förändrade moms och skattesatser fram till 30 dagar före avresa